मेघदूत: "नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण"

समर्थ शिष्या अक्का : "स्वामीच्या कृपाप्रसादे हे सर्व नश्वर आहे असे समजले. पण या नश्वरात तमाशा बहुत आहे."

G C Lichtenberg: “It is as if our languages were confounded: when we want a thought, they bring us a word; when we ask for a word, they give us a dash; and when we expect a dash, there comes a piece of bawdy.”

Friedrich Nietzsche: “Everybody wants the same, everybody is the same: whoever feels different goes voluntarily into a madhouse.”

Martin Amis: “Gogol is funny, Tolstoy in his merciless clarity is funny, and Dostoyevsky, funnily enough, is very funny indeed; moreover, the final generation of Russian literature, before it was destroyed by Lenin and Stalin, remained emphatically comic — Bunin, Bely, Bulgakov, Zamyatin. The novel is comic because life is comic (until the inevitable tragedy of the fifth act);...”

सदानंद रेगे:
"... पण तुकारामाची गाथा ज्या धुंदीनं आजपर्यंत वाचली जात होती ती धुंदी माझ्याकडे नाहीय. ती मला येऊच शकत नाही याचं कारण स्वभावतःच मी नास्तिक आहे."
".. त्यामुळं आपण त्या दारिद्र्याच्या अनुभवापलीकडे जाऊच शकत नाही. तुम्ही जर अलीकडची सगळी पुस्तके पाहिलीत...तर त्यांच्यामध्ये त्याच्याखेरीज दुसरं काही नाहीच आहे. म्हणजे माणसांच्या नात्यानात्यांतील जी सूक्ष्मता आहे ती क्वचित चितारलेली तुम्हाला दिसेल. कारण हा जो अनुभव आहे... आपले जे अनुभव आहेत ते ढोबळ प्रकारचे आहेत....."

John Gray: "Unlike Schopenhauer, who lamented the human lot, Leopardi believed that the best response to life is laughter. What fascinated Schopenhauer, along with many later writers, was Leopardi’s insistence that illusion is necessary to human happiness."

Justin E.H. Smith: “One should of course take seriously serious efforts to improve society. But when these efforts fail, in whole or in part, it is only humor that offers redemption. So far, human expectations have always been strained, and have always come, give or take a bit, to nothing. In this respect reality itself has the form of a joke, and humor the force of truth.”

विलास सारंग: "… . . 1000 नंतर ज्या प्रकारची संस्कृती रुढ झाली , त्यामध्ये साधारणत्व विश्वात्मकता हे गुण प्राय: लुप्त झाले...आपली संस्कृती अकाली विश्वात्मक साधारणतेला मुकली आहे."

Tuesday, October 23, 2018

अँस्टेरिक्स आणि काफ्का ना जोडणारा दुवा.....Anthea Bell Dies


“.....(Anthea) Bell, who worked from both French and German, translated texts by authors including Sebald, Stefan Zweig, Franz Kafka and Sigmund Freud. She first began translating Asterix in 1969, coming up with some of its best jokes and puns. In her version, Obelix’s small dog Idéfix became Dogmatix, and the druid Panoramix became Getafix. The Oxford Guide to Literature in English Translation describes her work on Asterix as ingenious and superbly recreated, displaying “the art of the translator at its best”....
...(Will) Self said that he had read Bell’s translations all his life, five years ago convening a translators’ symposium to discuss the “vexed problem” of translating Kafka, at which Bell shone. “Particularly inspiring was her analysis of his humour as a writer – incomprehensible to English readers until mediated by this very fine and very great mind,” he said....”

 (Alison Flood, The Guardian, October 18, 2018

मी आयुष्यात अँस्टेरिक्स कॉमिक्स वाचले वयाच्या २१व्या वर्षी , १९८१-८२ साली (आयआयटी मद्रासच्या अलकनंदा आणि ब्रह्मपुत्रा होस्टल्सच्या लेन्डिंग लायब्ररीमुळे ) आणि त्याच्या प्रेमातच पडलो. पुढील काही महिन्यात सर्व अँस्टेरिक्स संपवले. ते वाचताना जाणवायच की हे भाषांतर फार सुंदर झाल आहे... पण ते कोण करायच ह्या कडे कधी लक्ष दिल नव्हत, ऑक्टोबर २० २०१८ पर्यंत! 

('अँस्टेरिक्स' अत्यंत महाग, 'महाबली वेताळ' पण फार परवडायच नाही.... भारतातील कित्येक पिढ्या कॉमिक्स ला मुकल्या आर्थिक कारणांमुळे. मला स्वतःला सर्व सुपरहिरो- Batman, Superman, Wonder Woman, Spider-Man इत्यादी  - टीव्ही किंवा सिनेमामुळे पहिल्यांदा समजले, पुस्तकांतून नाही.)

पूर्वी लिहलय त्याप्रमाणे माझ्या वडिलांनी स्टीफन झ्वैग यांची काही पुस्तके मराठीत आणली आहेत पण ती जर्मन मधून इंग्लिश मध्ये कोणी आणली याकडे कधी लक्ष दिले नव्हते, ऑक्टोबर २० २०१८ पर्यंत!

Sebald, Kafka, Freud सगळे आवडते.. जास्त कमी वाचलेले.. Anthea Bell बाईंचे आपल्यावर उपकार आहेत...  शिवाय विल सेल्फ (Will Self) अतिशय आवडते टीकाकार, भाष्यकार... ते एवढ कौतुक करतात म्हटल्यावर काहीच शंका उरली नाही...

courtesy: copyright holders of Asterix comics and Oliver Kamm