मेघदूत: "नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण"

समर्थ शिष्या अक्का : "स्वामीच्या कृपाप्रसादे हे सर्व नश्वर आहे असे समजले. पण या नश्वरात तमाशा बहुत आहे."

G C Lichtenberg: “It is as if our languages were confounded: when we want a thought, they bring us a word; when we ask for a word, they give us a dash; and when we expect a dash, there comes a piece of bawdy.”

Friedrich Nietzsche: “Everybody wants the same, everybody is the same: whoever feels different goes voluntarily into a madhouse.”

Martin Amis: “Gogol is funny, Tolstoy in his merciless clarity is funny, and Dostoyevsky, funnily enough, is very funny indeed; moreover, the final generation of Russian literature, before it was destroyed by Lenin and Stalin, remained emphatically comic — Bunin, Bely, Bulgakov, Zamyatin. The novel is comic because life is comic (until the inevitable tragedy of the fifth act);...”

सदानंद रेगे:
"... पण तुकारामाची गाथा ज्या धुंदीनं आजपर्यंत वाचली जात होती ती धुंदी माझ्याकडे नाहीय. ती मला येऊच शकत नाही याचं कारण स्वभावतःच मी नास्तिक आहे."
".. त्यामुळं आपण त्या दारिद्र्याच्या अनुभवापलीकडे जाऊच शकत नाही. तुम्ही जर अलीकडची सगळी पुस्तके पाहिलीत...तर त्यांच्यामध्ये त्याच्याखेरीज दुसरं काही नाहीच आहे. म्हणजे माणसांच्या नात्यानात्यांतील जी सूक्ष्मता आहे ती क्वचित चितारलेली तुम्हाला दिसेल. कारण हा जो अनुभव आहे... आपले जे अनुभव आहेत ते ढोबळ प्रकारचे आहेत....."

John Gray: "Unlike Schopenhauer, who lamented the human lot, Leopardi believed that the best response to life is laughter. What fascinated Schopenhauer, along with many later writers, was Leopardi’s insistence that illusion is necessary to human happiness."

Justin E.H. Smith: “One should of course take seriously serious efforts to improve society. But when these efforts fail, in whole or in part, it is only humor that offers redemption. So far, human expectations have always been strained, and have always come, give or take a bit, to nothing. In this respect reality itself has the form of a joke, and humor the force of truth.”

विलास सारंग: "… . . 1000 नंतर ज्या प्रकारची संस्कृती रुढ झाली , त्यामध्ये साधारणत्व विश्वात्मकता हे गुण प्राय: लुप्त झाले...आपली संस्कृती अकाली विश्वात्मक साधारणतेला मुकली आहे."

Saturday, June 20, 2015

प्रिसन छगन?...Another Defence Mechanism for Mr. Bhujbal


लोकसत्ता, June 17 2015:

"'सदन'भुजबळ!: छापासत्रात डोळे दिपविणारी मालमत्ता समोर:
महात्मा फुले यांचे नाव घेत सामाजिक समतेचा लढा देणारे 'समाजसेवक', राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बिनीचे नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरुद्धच्या चौकशीची चक्रे मंगळवारी अधिक वेगाने फिरू लागली. भुजबळ आणि कुटुंबियांच्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, लोणावळा येथील विविध मालमत्तांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने झडती सुरू केली आणि एकेकाळी फूल बाजारात फुले विकणाऱ्या भुजबळ यांच्या कुटुंबाची राजकारणात शिरल्यानंतरची आश्चर्यचकित करणारी भरभराट महाराष्ट्रासमोर अधिकृतपणे उघड झाली. मंगळवारी दिवसभर चाललेल्या या छाप्यांनंतर भुजबळ यांच्या मालमत्तेचा तपशील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेच उघड केला. आलिशान महाल, बंगले, इमारती, सदनिका, विस्तीर्ण भूखंड, ऐतिहासिक मोलाच्या प्राचीन वस्तू असा डोळे दिपविणारा खजिना या तपासात उघड झाला..."

लोकसत्ता, June 18 2015:

"...तूर्त तात्पर्य हे की एका भुजबळांवर कारवाई झाली म्हणून इतके सारे बाहेर आले. पण म्हणून ते एकमेव असे आहेत वा होते असे नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणे हे सर्वासाठीच सोयीचे असल्याने ती होत आहे. यावरून, आता अशी कारवाई सर्वावरच होईल इतका आशावाद बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल. तशी ती होणे गरजेचे आहे, हे मान्य. पण तसे होत नाही तोपर्यंत भुजबळांच्या जमीनजुमल्याकडे आणि संपत्तीकडे पाहात छगन सदन तेजोमय..असेच म्हणत बसावे लागेल."

लोकसत्ता, June 19 2015:

"...या सरकारकडून कधी जेलमध्ये टाकले जाते याची आम्हीही वाट पाहात आहोत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी व्यक्त केली..."

Apart from a million other defense mechanisms available to some one like Mr. Bhujbal in India's democracy- 'heart attack' to 'he is not me' (तो मी नव्हेच)- here is one more:


Artist: Paul Noth, The New Yorker, June 2015