मेघदूत: "नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण"

समर्थ शिष्या अक्का : "स्वामीच्या कृपाप्रसादे हे सर्व नश्वर आहे असे समजले. पण या नश्वरात तमाशा बहुत आहे."

G C Lichtenberg: “It is as if our languages were confounded: when we want a thought, they bring us a word; when we ask for a word, they give us a dash; and when we expect a dash, there comes a piece of bawdy.”

Friedrich Nietzsche: “Everybody wants the same, everybody is the same: whoever feels different goes voluntarily into a madhouse.”

Martin Amis: “Gogol is funny, Tolstoy in his merciless clarity is funny, and Dostoyevsky, funnily enough, is very funny indeed; moreover, the final generation of Russian literature, before it was destroyed by Lenin and Stalin, remained emphatically comic — Bunin, Bely, Bulgakov, Zamyatin. The novel is comic because life is comic (until the inevitable tragedy of the fifth act);...”

सदानंद रेगे:
"... पण तुकारामाची गाथा ज्या धुंदीनं आजपर्यंत वाचली जात होती ती धुंदी माझ्याकडे नाहीय. ती मला येऊच शकत नाही याचं कारण स्वभावतःच मी नास्तिक आहे."
".. त्यामुळं आपण त्या दारिद्र्याच्या अनुभवापलीकडे जाऊच शकत नाही. तुम्ही जर अलीकडची सगळी पुस्तके पाहिलीत...तर त्यांच्यामध्ये त्याच्याखेरीज दुसरं काही नाहीच आहे. म्हणजे माणसांच्या नात्यानात्यांतील जी सूक्ष्मता आहे ती क्वचित चितारलेली तुम्हाला दिसेल. कारण हा जो अनुभव आहे... आपले जे अनुभव आहेत ते ढोबळ प्रकारचे आहेत....."

John Gray: "Unlike Schopenhauer, who lamented the human lot, Leopardi believed that the best response to life is laughter. What fascinated Schopenhauer, along with many later writers, was Leopardi’s insistence that illusion is necessary to human happiness."

Justin E.H. Smith: “One should of course take seriously serious efforts to improve society. But when these efforts fail, in whole or in part, it is only humor that offers redemption. So far, human expectations have always been strained, and have always come, give or take a bit, to nothing. In this respect reality itself has the form of a joke, and humor the force of truth.”

विलास सारंग: "… . . 1000 नंतर ज्या प्रकारची संस्कृती रुढ झाली , त्यामध्ये साधारणत्व विश्वात्मकता हे गुण प्राय: लुप्त झाले...आपली संस्कृती अकाली विश्वात्मक साधारणतेला मुकली आहे."

Thursday, June 14, 2018

अशी रडायची क्षमता मी केंव्हाच घालवून बसलोय!....I Have Measured Out My Life With FIFA World Cups

 #worldcup
 #fifa

Today June 14 2018, 21st FIFA world cup starts

T. S. Eliot, 'The Love Song of J. Alfred Prufrock'::
".....I have measured out my life with coffee spoons;...."

Brian Cumings:
"...Football is hope against experience, desire against frustration, time captured while time is lost. Perhaps football is not an escape from life, it is like life after all..."  


FIFA set to make $6.1 billion from World Cup 2018
 
 वर्ल्डकप च्या संबंधातील माझी एक अतिशय हृद्य आठवण आहे.  कोरियात झालेला त्यावर्षीच्या कप मधील खेळाचा दर्जा १९७०च्या कप  सारखा उत्कृष्ट होता- (मी १९७० पेले कप live पहिला नाहीये, १९८६पासून सगळे live पाहिलेत, त्या आधीचे सिनेमाच्या आधी Indian news मध्ये थोडे highlights आणि अर्थात  काही वर्षांनंतर TV  वर). कोरियात असल्यामुळे टीव्ही वर पाहायला वेळा सुद्धा भारतासाठी सोयीच्या होत्या.

जून ३० २००२ला  जेंव्हा वर्ल्डकप संपला तेंव्हा माझा ८ वर्षाचा मुलगा ढसढसा रडायला लागला. आम्हाला समजेचना. त्याने आणि मी जवळ जवळ जमेल तेवढा कप शेजारी बसून टीव्ही वर पहिला होता.  मग त्याने सांगितले की वर्ल्डकप संपला म्हणून रडू आले! 

मला त्याचा क्षणभर हेवा वाटला.... कारण मला सुद्धा रडू येत होत पण अशी रडायची क्षमता मी केंव्हापासून  घालवून बसलोय!

आणखी एक वर्ल्डकप मधला असा क्षण मुलाच्या संबंधीतलाच आहे. त्याचा जन्म मार्च १९९४ मधला आणि त्यावर्षी वर्ल्डकप होता जून- जुलै मध्ये अमेरिकेत.  जुलै ९ १९९४ ला क्वार्टर फायनल मॅच ब्राझील आणि हॉलंड मध्ये झाली. 

फिफा च्या वेबसाईट वर त्याचे वर्णन असे:
"...The second goal arrived after 64 minutes and this time Bebeto was the scorer. Thinking the backtracking Romario was offside, the Dutch defence paused fatally as the ball was headed back into their half from De Goey's long kick. Bebeto seized the initiative. After evading Wouters' desperate challenge, he rounded the keeper and slotted into the open goal before racing to the corner for a memorable baby-cradling celebration with Romario and Mazinho - in honour of his new born back in Brazil...."

हे जे सेलिब्रेशन झाले ते मी लाईव्ह पहिले आणि मला वाटले माझ्या मुलाला पण बेबेटो झोका देत आहेत...

मध्ये बेबेटो, उजवीकडे रोमेरियो आणि डावीकडे माझीन्हो


Artist: Christopher Weyant, The New Yorker